Hälsa och komfort

Hälsa

Tänk på din hälsa och andas ren luft

När dammsugaren plockas fram är målet klart, det skall bli rent och dammfritt i hemmet, men blir det verkligen så? Med AEG centraldammsugare innebär det att du får en bättre och renare inomhusluft som speciellt gagnar personer med allergiska besvär.

Till skillnad från den konventionella dammsugaren släpper inte centraldammsugaren tillbaka några dammpartiklar till rumsluften eller virvlar upp damm genom den kraftiga utblåsluften. Då dammpartiklar innehåller allergener, bakterier, virus och andra mikroorganismer blir städningen med en centraldammsugare inte något besvär för de som har allergier och andra luftvägsbesvär utan tvärt om.

Returluften från centraldammsugarens aggregat leds antingen ut i det fria eller så monteras ett effektivt HEPA-filter på aggregatet vilket renar luften från mikrodamm anda ned till 0,01 mg/m vilket är mycket renare än den luft som finns inomhus. Centraldammsugaren fungerar alltså som en luftrenare då den används och Astma & Allergiförbundet rekommenderar därför centraldammsugare till sina medlemmar.

Komfort

Lätt och bekvämt

Med den lätta och smidiga sugslangen når man utan besvär även de mest svåråtkomliga utrymmena. Du slipper också släpa runt på en tung och klumpig dammsugare som fastnar i dörrkarmar, bord och stolsben. Funktionsknappen finns bekvämt till hands i handtaget.
AEG Centraldammsugare installeras lika enkelt i nya som äldre hus. Ofta behövs bara två centralt placerade uttag i ett normalstort hus då sugslagen vanligtvis täcker en golvyta på upp till 120-150 kvm.

Dammet kan samlas upp på två olika sätt, antingen i en stor påse på hela 23 liter eller direkt i dammbehållaren. Tömning av dammbehållaren eller byte av påse behöver göras bara ett par gånger per år. Tekniken kring AEG centraldammsugare gör att dammupptagningen inte försämras efter hand som behållaren eller påsen fylls, vilket är fallet med vanliga dammsugare, och bidrar därmed till en snabbare och lättare städning.